Strona główna » Informacje » Zmarł ambasador Stanisław Pawliszewski

Zmarł ambasador Stanisław Pawliszewski

W dniu 8 lipca 2022 r. zmarł ambasador Stanisław Pawliszewski, nasz wieloletni prezes i kolega, zasłużony dyplomata i działacz społeczny pracujący na rzecz umacniania współpracy  polsko – brazylijskiej. Będziemy go wspominać, jako dobrego człowieka, świetnego organizatora i lidera, osobę zawsze aktywną i niezwykle zaangażowaną w działalność Towarzystwa Polsko Brazylijskiego.

Stanisław Zenon Pawliszewski urodził się 12 września 1930 r. Po ukończeniu studiów w zakresie filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim w 1955 r. pracował jako redaktor Polskiego Radia dla Zagranicy. W latach 1958–1960 był tłumaczem  języka angielskiego w Delegacji Polskiej do Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Wietnamie. W 1961 r. podjął  pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jako dyplomata pełnił m.in. funkcję  chargé d’affaires w Ghanie, był radcą ambasady w Kairze, radcą-ministrem, ambasady w Waszyngtonie ( w 1978 r. kierował nią jako chargé d’affaires a.i.). Zwieńczeniem jego dyplomatycznej kariery była funkcja ambasadora Polski w Brazylii latach 1986–1991. Po powrocie z Brazylii, przeszedł w 1992 r. na emeryturę. W 1997 r. wybrany został prezesem zarządu naszego Towarzystwa. Funkcję tę pełnił nieprzerwanie do 4 czerwca 2022 r. Był żonaty z Marią Pawliszewską (1940–2020).

Żegnamy go pogrążeni w smutku ale świadomi, że stoi przed nami wyzwanie kontynuowania w Towarzystwie Polsko Brazylijskim jego dzieła: promowania przyjaźni polsko – brazylijskiej, wspierania wymiany kulturalnej i akademickiej, współpracy z brazylijską Polonią. Jego zaangażowanie i osiągnięcia będą dla nas zawsze wyznacznikiem standardów i drogowskazem.  Prezes Stanisław Pawliszewski pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci.